Σύμφωνα με την πρόσφατη 26380/24.04.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1682) ενημερώνουμε τους πιστούς, ότι τα τεμένη μας, όπως και το σύνολο των χώρων θρησκευτικής λατρείας στην Ελλάδα, θα παραμείνουν ανοιχτά από σήμερα, Δευτέρα 26.04.2021, έως και τη Δευτέρα 03.05.2021 με πιστή τήρηση των προβλεπόμενων προστατευτικών μέτρων, ήτοι μεταξύ άλλων ένα άτομο ανά 25 τ.μ. στους εσωτερικούς χώρους και ένα άτομο ανά 10 τ.μ. στους εξωτερικούς χώρους, καθώς και με χρήση αντισηπτικού και διπλής προστατευτικής μάσκας.

Son çıkan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre 26380/24.04.2021 KYA(ΦΕΚ Β’1682), Yunanistan’daki tüm ibadet yerleri gibi camilerimiz de koruyucu önlemlere uymak şartıyla bugünden 26/04/2021 itibaren 03/05/2021 Pazartesi gününe kadar açık olacaktır. Önlemler kapsamında, kapalı alanlarda 25 m2’ye 1 kişi, açık alanlarda 10 m2’ye 1 kişi olacak şekilde, camiye girerken antiseptik kullanımı, camide kalış süresince çift maske kullanımı gerekmektedir.