Σήμερα στην πόλη της Ξάνθης λειτουργούν 10 Τεμένη: