Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 4

Το τζαμί βρίσκεται στη σημερινή συνοικία Ρέμβης (Πιρναλίκ) και χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με  αρχές 20ου. Φαίνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ξάνθης έτους 1939. Το τέμενος είναι μονόχωρο και κτισμένο με πέτρες και τούβλα. Περιλαμβάνει το αρχικό κτίριο και μεταγενέστερες προσθήκες. Επίσης, έχει δυο ξεχωριστούς χώρους και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι. Tο εσωτερικό του είναι  απλό. Το 2002 έγινε πλήρης ανακαίνιση του τεμένους εκτός του μιναρέ που παρέμεινε στην αρχική του μορφή .