Η Μουφτεία Ξάνθης ιδρύθηκε το 1927. Μέχρι το Β’ Π.Π. στεγαζόταν σε γραφεία επί της σημερινής οδού Σμηναγού Μητράκη Ηρακλή, ενώ έκτοτε στεγάζεται σε κτήριο ιδιοκτησίας της Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Ξάνθης στην οδό Κλεμανσώ 15, με την οποία μέχρι το 2005 συστεγαζόταν.
 

ημερομηνία 19-10-1955
ημερομηνία φωτογραφίας: 19-10-1955

Από την ενσωμάτωση της Θράκης στην Ελλάδα μέχρι το 1924 ως Μουφτής Ξάνθης υπηρέτησε ο Μουντερρίς Χατζή Γιακούπ, ενώ για το διάστημα 1924-1927 Μουφτής Ξάνθης διορίστηκε ο Σουλεϊμάν Σιρρί Εφέντη, Μουφτής Θεσσαλονίκης μέχρι το 1924. Στη συνέχεια, Μουφτής διορίστηκε ο καταγόμενος από την Κρήτη Σεφκή Εφέντης (Μπαμπααλή), με το υποκοριστικό “Μπαμπαλάκης” (1927 – 1930), ο οποίος είχε υπηρετήσει και στη Μουφτεία της Κομοτηνής (1920-1924). Σύμφωνα με αρχειακά στοιχεία, κατά σειρά υπηρέτησαν στη θέση του Μουφτή ο Χουσεΐν Χουσνιού (1930-1935), ο Αλή Φεϊμή Εφέντη (1935-1941), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τους βούλγαρους κατακτητές με κάποιον ονόματι Αρίφ Μπέϊσκι αγνώστων λοιπών στοιχείων. Από το 1944 έως το 1945 τοποθετήθηκε ο Χαφούζ Ιλιάζ, μετά το θάνατο του οποίου επανατοποθετείται ο απομακρυνθείς από τους βουλγάρους Αλή Φεϊμή Εφέντη μέχρι το θάνατό του το 1946. Για το διάστημα 1946-1949 διορίζεται Μουφτής ο Σαμπρή Εφέντη, ενώ από το 1949 μέχρι και το θάνατό του το 1990 καθήκοντα Μουφτή ασκεί ο Μουσταφά Χιλμή Αγγά. Το διάστημα 1990-1991 τοποτηρητής στη Μουφτεία Ξάνθης διορίστηκε ο Μεχμέτ Εμίν Αγγά. Από το 1991 μέχρι το 2018 υπηρέτησε ως Μουφτής ο Μεχμέτ Εμίν Σινίκογλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2022 την θέση του τοποτηρητή Μουφτή Ξάνθης τοποθετήθηκε ο Μπιλάλ Καρά Χαλήλ. Έκτοτε, στη θέση του τοποτηρητή Μουφτή βρίσκεται ο Νεζντέν Χεμσερή.

Αρμοδιότητες

Ο Μουφτής πλην της άσκησης των θρησκευτικών του καθηκόντων διαθέτει, σύμφωνα με το νόμο, θρησκευτικές – διοικητικές, καθώς και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες που ασκεί εντός της περιφέρειας αρμοδιότητάς του.

Ειδικότερα, προΐσταται διοικητικά της οικείας Μουφτείας, διορίζει, εποπτεύει και παύει τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς και γνωμοδοτεί για θέματα που έχουν σχέση με τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο. Επιπλέον, διαθέτει δικαιοδοτική αρμοδιότητα μεταξύ Ελλήνων πολιτών, μελών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, μονίμων κατοίκων της περιφέρειάς του, επί συγκεκριμένων σχέσεων οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, εφόσον αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο και αμφότερα τα μέρη έχουν ρητά επιλέξει τη δικαιοδοσία του. 

Η Μουφτεία αποτελεί αυτοτελή αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και υπάγεται στον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων. Για την υποστήριξη του Μουφτή στην άσκηση των δικαιοδοτικών του αρμοδιοτήτων έχει συσταθεί Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή.

Ενδεικτική νομοθεσία:

Ο Τοποτηρητής Μουφτής

Ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης, Νεζντέν Χεμσερή, γεννήθηκε το 1982 στην Ξάνθη. Είναι απόφοιτος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

Έχει εργαστεί ως δάσκαλος σε Μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Ξάνθης, ως γραμματέας στη Μουφτεία Ξάνθης και ως Θεολόγος Ισλαμικής θρησκείας σε Γυμνάσια και Δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Είναι έγγαμος με 2 τέκνα.