Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ) στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ενώ ένα χρόνο αργότερα εισήχθησαν οι πρώτοι μουσουλμάνοι φοιτητές από τη Θράκη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του τμήματος, η ΕΚΜΣ συναρτάται τόσο με τη διευκόλυνση των αποφοίτων των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και με την ευρύτερη ανάγκη επιστημονικής κατάρτισης στις ισλαμικές σπουδές.

Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ΕΚΜΣ αφορά στην επιστημονική μελέτη του Ισλάμ και δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης στο μουσουλμανικό πολιτισμό, στις κορανικές σπουδές και στις μουσουλμανικές παραδόσεις, στη θρησκευτική και πολιτική υπόσταση του Ισλάμ, στα νομικά του συστήματα, στη σχέση του και στα ζητήματα που εγείρονται κατά την υπαγωγή των μουσουλμάνων στα κοσμικά νομικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών και στις κατανοήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και στις μακραίωνες σχέσεις του Ισλάμ με τον Χριστιανισμό της Ανατολής, στο διαθρησκειακό διάλογο, στα χαρακτηριστικά των ποικίλων μουσουλμανικών κοινωνιών, καθώς και στις θρησκευτικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές εκφράσεις τους. 

Η είσοδος στην Κατεύθυνση γίνεται με πανελλήνιες εξετάσεις (για τις οποίες ισχύει η ευνοϊκή ποσόστωση του 0,5% για τους μουσουλμάνους υποψηφίους της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης) και με κατατακτήριες εξετάσεις.

Σχετικός σύνδεσμος