Το 2007 προβλέφθηκε για πρώτη φορά από την Ελληνική Πολιτεία ο θεσμός των Ιεροδιδασκάλων.

Με την ιδιότητά τους ως συμβασιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, οι Ιεροδιδάσκαλοι με την καθοδήγηση και την πνευματική εποπτεία του οικείου Μουφτή μπορούν να τοποθετούνται ως θρησκευτικοί λειτουργοί στα Τεμένη της τοπικής αρμοδιότητας κάθε Μουφτείας εκτελώντας καθήκοντα Ιμάμη και Ιεροψάλτη (Μουεζίνη) ή αναλαμβάνοντας τη διδασκαλία μαθημάτων του Ιερού Κορανίου (κοράν κουρσού). Επίσης, μπορούν να αποσπώνται στις Μουφτείες ή στις Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας ως βοηθητικό προσωπικό.

Επιπλέον, από το 2014 οι Ιεροδιδάσκαλοι έχουν αναλάβει τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στους μουσουλμάνους μαθητές των δημοσίων σχολείων κάθε βαθμίδας, όπως και των μαθημάτων θρησκευτικής εξειδίκευσης στα Ιεροσπουδαστήρια.  Για την πρόσληψη των υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων, κάθε χρόνο προκηρύσσεται στην έδρα των τριών Μουφτειών της Θράκης ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός.

Σύλλογοι Ιεροδιαδασκάλων

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Μουσουλμανικής Θρησκείας Θράκης

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Μουσουλμανικής Θρησκείας Θράκης εκπροσωπεί τους Ιεροδιδασκάλους που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση διδάσκοντας το μάθημα των θρησκευτικών στους μουσουλμάνους μαθητές.


 Διεύθυνση: Μακεδονίας, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα

Σωματείο Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας

Το Σωματείο Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας εκπροσωπεί τους Ιεροδιδασκάλους που υπηρετούν στα τεμένη ως θρησκευτικοί λειτουργοί.


 Διεύθυνση: Ανδρονίκου 69, 69100 Κομοτηνή, Ελλάδα