Στην πόλη της Ξάνθης υπάρχουν 3 λειτουργούντα μουσουλμανικά νεκροταφεία και 1 ανενεργό:

01Το κεντρικό νεκροταφείο (έκτασης περίπου 25 στρ.) στην οδό Ανατολικής Ρωμυλίας

02Της Παλαιάς Πόλης, (έκτασης περίπου 3 στρ.) στην οδό Τέρμα Υδραγωγείου

03Το νεκροταφείο Ρέμβης (έκτασης περίπου 17 στρ.) στο 2ο χιλ. Ξάνθης – Καβάλας

04ενώ υφίσταται και ένα ανενεργό (έκτασης περίπου 2 στρ.) στο 1ο χιλ. Ξάνθης – Καβάλας