Πήρε το όνομά του (Çinar) από τον πλάτανο που βρίσκεται στην είσοδό του. Ως κτήτορας του τεμένους αυτού κάποιος Çıplak Hüseyin Ağa, ο οποίος έκτισε το τζαμί και αφιέρωσε την περιουσία του στο τέμενος το έτος Εγείρας 1189 (= 1775). Το τζαμί αποτελείται από δυο χώρους: Το κυρίως κτίριο και ένα δεύτερο χώρο σε σχήμα γάμμα αριστερά, στοιχείο που το κάνει να μοιάζει με το Yeni Cami της Κομοτηνής. Το μιχράμπ φέρει ανάγλυφες, γύψινες διακοσμήσεις μπαρόκ τεχνοτροπίας με λαϊκά στοιχεία. Στο Τσινάρ τζαμί είχαμε παραδοσιακές εξωτερικές στοές με τόξα, οι οποίες μετατράπηκαν σταδιακά σε κλειστούς χώρους με παράθυρα και νεοκλασικά στοιχεία, που βλέπουμε και σε άλλα τεμένη. Ο μιναρές είναι κατασκευασμένος από λευκό μάρμαρο με επιμελημένη επεξεργασία και πατά πάνω σε ορθογωνική βάση. Στη βορειοδυτική πλευρά του τζαμιού βρίσκεται νεκροταφείο που περιβάλλεται από χαμηλό τοίχο. Ανάμεσα στους τάφους αναγνωρίζονται τα μνημεία της μητέρας του Çıplak Hüseyin Ağa Hanife Hanım καθώς και της κόρης του. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ο τάφος του κτήτορα.