Διεύθυνση: Παναγίας 21-25

Το τζαμί βρίσκεται στη σημερινή συνοικία της Σαμακώβ. Το τέμενος είναι μονόχωρο και κτισμένο με πέτρες και ξυλοδεσιές. Περιλαμβάνει το αρχικό κτίριο και μεταγενέστερες προσθήκες. Το εσωτερικό του είναι απλό. Σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ξάνθης έτους 1939 ο χώρος του σημερινού τεμένους της συνοικίας Σαμακώβ ήταν οθωμανικό σχολείο και αργότερα διαμορφώθηκε σε τέμενος. Το 2009 τοποθετήθηκε μιναρές  από λαμαρίνα.