Διεύθυνση: Μετζήτ – Στογιαννίδη 19

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ξάνθης. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή βρισκόταν το Ιεροσπουδαστήριο της πόλης Ξάνθης, για αυτό το λόγω ο χώρος προσευχής ονομάζεται Μεντρεσέ ή Μετζίτ Ατίκ. Ο σημερινός υπάρχων χώρος προσευχής (Μεστζίτ) το 1969 χτίστηκε ως βιβλιοθήκη και αργότερα περίπου το 1980 διαμορφώθηκε ως χώρος προσευχής. Το 2012 γίνεται μια μερική ανακαίνιση και συνεχίζει να λειτουργεί ως χώρος προσευχής (Μεστζίτ). Είναι ο μοναδικός χώρος προσευχής (Μεστζίτ)  στην πόλη Ξάνθης. Δεν έχει μιναρέ.