Φωτογραφία από τη δεξίωση

Χθες 30 Ιουνίου 2022, ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Mr. George J. Tsunis Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Γενικού Πρόξενου των ΗΠΑ Ms. Elizabeth K. Lee ενόψει της 246ης επετείου της Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και παραβρέθηκε στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.


Dün, 30/06/2022, Ksanti (İskeçe) Müftü Naibi Sayın Nezden Hemşeri, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Sayın George J. Tsunis’in ve ABD Başkonsolosu Sayın Elizabeth K. Lee’nin, davetleri üzerine Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi’nin 246’ıncı yılı vesilesiyle Selanik’te düzenlenen resepsiyona katılmıştır.


On June 30, 2022, His Eminence the Locum Tenens Mufti of Xanthi, Mr Nezden Hemseri, at the invitation of Mr. George J. Tsunis the Ambassador of the United States of America and Ms. Elizabeth K. Lee the Consul General of the United States of America, attended the reception that took place in Thessaloniki in order to celebrate the 246th anniversary of the Declaration of Independence of the United States of America.