Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι, η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Ξάνθης θα συγκεντρώσει βοήθεια για τα θύματα του σεισμού της Τουρκίας και της Συρίας. Όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν, μπορούν να συνδράμουν με είδη πρώτης ανάγκης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΕΜΠ Ξάνθης ή στη Μουφτεία Ξάνθης.


Ksanti Vakıflar İdaresi Yönetimi’nin, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım toplayacağını hemşehrilerimize duyuruyoruz. Dileyen hemşehrilerimiz temel ihtiyaçlar konusunda yardımcı olabilirler. Daha fazla bilgi için, ilgilenenler, Ksanti Vakıflar İdaresi veya Ksanti Müftülüğü ile iletişime geçebilirler.