Σήμερα 18 Μαΐου 2023, ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου του Ιδρύματος «Ορμύλια» Αν. Καθ. Αργύριο Δούμα, του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη και του Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Κυριάκο Αντωνίου, μετέβη στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Εκεί πραγματοποιήθηκε ενδιαφέρουσα συζήτηση για αποτελεσματική προσέγγιση και ενημέρωση των γυναικών της Θράκης, Μουσουλμάνων και Χριστιανών, για τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος θεραπεύεται με έγκαιρη διάγνωση σε ποσοστά επιτυχίας άνω του 95%. Στο Κέντρο του Ιδρύματος παρέχεται εντελώς δωρεάν καθημερινώς η εξέταση με ψηφιακή μαστογραφία.


Bugün, 18 Mayıs 2023, Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri, Ormilia Vakfı Başkanı Sayın Prof. Argirios Dumas, Selanik Aristoteles Üniversitesi Teoloji Bölümü Dekanı Sayın Prof. Hrisostomos Stamulis ve Vakıf Müdürü Sayın Kiriakos Antoniu’nun davetleri üzerine Halkidiki’deki Ormilia bölgesine gitti.

Erken teşhis sayesinde %95’in üzerinde bir başarı oranıyla tedavi edilebilen meme kanseri hakkında Müslüman ve Hristiyan Trakya’lı kadınların erişimine ve bilgilendirilmesine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Vakıf merkezinde her gün tamamen ücretsiz olarak dijital mamografi testleri yapılmaktadır.