Απόψε, με το θέλημα του Θεού θα ζήσουμε όλοι μαζί την ευλογημένη νύχτα του «Μιράτζ Καντιλί».

Η νύχτα που ο προφήτης του Αλλάχ ταξίδεψε από το τέμενος Αλ-Χαράμ στο τέμενος Αλ-Άκσα ονομάζεται «Ίσρά», στο Ιερό Κοράνι αναφέρεται ως εξής:

«Δόξα στον Αλλάχ, που πήρε τον δούλο Του (Μουχάμμεντ) για νυκτερινό ταξίδι απ´ το απαράβατο τέμενος στο πιο μακρινό τέμενος της Ιερουσαλήμ (Μαστζίντ Αλ-Άκσα) που τον περίβολό του έχουμε αγιάσει,- για να δείξουμε σ’ αυτόν μερικά από τα Σημεία Μας, βέβαια Αυτός (ο Αλλάχ) είναι ο Μοναδικός που ακούει και βλέπει (τα πάντα)».

(Ίσρά, 17/1)

Το Μιράτζ είναι η ανάβαση του προφήτη Μουχάμμεντ (ΕΕΣΑ) στους ουρανούς από το τέμενος Αλ-Άκσα και η λήψη αποκάλυψης από τον Παντογνώστη Αλλάχ τη νύχτα αυτή η οποία είναι γεμάτη έλεος και σοφία.

Ο Προφήτης μας (ΕΕΣΑ) επέστρεψε σε εμάς από το Μιράτζ με δώρα. Οι πέντε καθημερινές προσευχές, τις οποίες περιγράφει ως «το φως των ματιών μου», είναι το πρώτο από τα χαρίσματα της ανάνηψης. Η προσευχή είναι η ανάνηψή μας. Η προσευχή είναι η ανάστασή μας. Η προσευχή είναι η σωτηρία μας. Καθαρίζουμε την ψυχή μας με την προσευχή, προστατευόμαστε από κάθε κακό. Οι έγκαιρες προσευχές μας είναι οι πιο ευλογημένες από τις πράξεις μας.

Το δεύτερο δώρο του Μιράτζ είναι τα καλά νέα ότι όσοι αποφεύγουν το «Σιρκ» (Πολυθεϊσμό-Ειδωλολατρία-Παγανισμό) θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους και τελικά θα εισέλθουν στον παράδεισο.

Το τρίτο δώρο του Μιράτζ είναι τα δύο τελευταία εδάφια της Σούρα Μπάκαρα, τα οποία αρχίζουν με το «Αμενέρ-Ρασούλου». Διαβάζουμε τα εδάφια αυτά κάθε μέρα μετά τη νυχτερινή προσευχή και εκφράζουμε την πίστη μας. Με τις προσευχές που μας δίδαξε ο Παντοδύναμος, Τον παρακαλάμε και εκφράζουμε την υποταγή μας.

Δόξα στον Πολυεύσπλαχνο που μας χάρισε τη νύχτα αυτή, όπου οι πόρτες του ελέους και της συγχώρεσης άνοιξαν διάπλατα. Είθε να είναι μέσο καλοσύνης, ειρήνης και ευλογίας για όλους τους Μουσουλμάνους και τη χώρα μας. Να έχετε ένα Ευλογημένο Βράδυ «Μιράτζ Καντιλί».


Bu akşam, hep birlikte mübarek Mirâç Kandili’ni idrak edeceğiz inşallah.

Resûl-i Ekrem (S.A.V.) gecenin bir anında Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya yolculuk etmiş, “İsrâ” adı verilen bu yolculuk, bir ayet-i kerimede şöyle ifade edilmiştir:

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

(İsra 17/1)

Mirâç ise, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) mirâçtan bize hediyelerle dönmüştür. “Gözümün nuru” diye nitelediği beş vakit namaz, mirâç hediyelerinin ilkidir. Namaz bizim mirâcımızdır. Namaz bizim dirilişimizdir. Namaz bizim kurtuluşumuzdur. Bizler namazla arınır, her türlü kötülükten korunur, mescitlerde buluşuruz. Vaktinde kıldığımız namazlarımız, en hayırlı amelimizdir.

Miracın ikinci hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın üçüncü hediyesi ise, “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Bizler her gün yatsı namazından sonra bu ayetleri okur, imanımızı dile getiririz. Rabbimizin bize öğrettiği dualarla O’na yalvarır ve teslimiyetimizi ifade ederiz.

Bizleri rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu geceye eriştiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Mirâç geceniz mübarek olsun. Memleketimiz ve tüm dünya Müslümanları için hayırlara, huzura ve berekete vesile olsun.