Η Βουλή υπερψήφισε με ευρεία πλειοψηφία νομοθετικές ρυθμίσεις για σύγχρονη λειτουργία και οργάνωση των Μουφτειών. Η Μουφτεία Ξάνθης χαιρετίζει με αισιοδοξία την ενέργεια αυτή, που βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα άνω των 30 ετών!

Βασικά σημεία της ρύθμισης είναι τα εξής:

– Η στελέχωση τον Μουφτειών με εξειδικευμένο προσωπικό

– Η πρόβλεψη οικονομικής στήριξης και στέγασης για την λειτουργικότητα των Μουφτειών

– Η θεσμοθέτηση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ανάλυση των προσόντων των προτεινόμενων Μουφτήδων

– Η θεσμοθέτηση της τριπλή ιδιότητας του Μουφτή: θρησκευτικού λειτουργού, επικεφαλής δημόσιας υπηρεσίας και λειτουργού με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες

– Η θεσμοθέτηση της διαδικασίας επιλογής και αποχώρησης των Μουφτήδων


Meclis, müftülüklerin işleyişinin modernize ve organize edilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içeren kanunu büyük çoğunlukla onayladı. Ksanti Müftülüğü, 30 yılı aşkın süredir çözülemeyen bir duruma son veren bu eylemi memnuniyetle karşılıyor!

Yönetmelikte yer alan önemli noktalar şu şekildedir:

– Müftülüklere uzman personellerin yerleştirilmesi

– Müftülüklerin işlevselliğini arttırmak için mali destek ve konut sağlanması

– Önerilen Müftülerin niteliklerini analiz etmek için bir danışma kurulunun oluşturulması

– Müftünün üçlü statüsünün kurumsallaştırılması: din görevlisi, kamu kurumu başkanı ve yargı yetkisine sahip görevli sıfatları.

– Müftülerin seçim ve istifa süreçlerinin kurumsallaştırılması

Δείτε το νόμο εδώ: http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100150