Σήμερα 28 Οκτωβρίου 2022, ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης μας, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.


Bugün 28 Ekim 2022, Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri, şehrimizdeki 28 Ekim 1940 kutlamalarına katıldı.