Στις 13 Ιουλίου 2022 ανακοινώθηκε η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για το έτος 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής λήγει 10 μέρες μετά την τελευταία δημοσίευση στον τύπο.

Δείτε τον σχετικό νόμο, ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π/43/13-7-2022:

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20221000043


13 Temmuz 2022 tarihinde Trakya Müftülükleri’nde 2022-2023 yılı için yüz yirmi (120) Din Dersi öğretmeni seçimi için başvuruların başladığı duyuruldu. Başvuru süresi, Resmi Gazete’deki son yayın tarihinden itibaren 10 gün içinde sona erecektir.

İlgili kanuna buradan ulaşabilirsiniz,ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π/43/13-7-2022:

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20221000043