Στις 26 Ιουλίου 2023 ανακοινώθηκε η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για το έτος 2023-2024. Η προθεσμία υποβολής λήγει 10 μέρες μετά την τελευταία δημοσίευση στον τύπο.

Δείτε τον σχετικό νόμο, ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π/18/26-7-2023:

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20231000018


26 Temmuz 2023 tarihinde Trakya Müftülükleri’nde 2023-2024 yılı için yüz yirmi (120) Din Dersi öğretmeni seçimi için başvuruların başladığı duyuruldu. Başvuru süresi, Resmi Gazete’deki son yayın tarihinden itibaren 10 gün içinde sona erecektir.

İlgili kanuna buradan ulaşabilirsiniz,ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π/18/26-7-2023:

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20231000018