Συμμετοχή των Σοφολογιότατων Τοποτηρητών Μουφτήδων Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή και Κομοτηνής Τζιχάτ Χαλήλ στo Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Φετβά και οι Προκλήσεις τις Τρίτης Χιλιετίας» που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. Abdel Fattah Al-Sisi.

Οι Σοφολογιότατοι Τοποτηρητές Μουφτήδες Ξάνθης Χεμσερή Νεζντέν και Κομοτηνής Χαλήλ Τζιχάτ συμμετείχαν, προσκεκλημένοι του Μεγάλου Μουφτή της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Dr Shewqi Allaam, στο Διεθνές Συνέδριο της Γενικής Γραμματείας της Παγκόσμιας Επιτροπής Μουφτήδων με θέμα: «Η Φετβά και οι Προκλήσεις της Τρίτης Χιλιετίας» που έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Al Masah, στο Κάιρο της Αιγύπτου από 18 έως 19 Οκτωβρίου 2023.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οι Σοφολογιότατοι Τοποτηρητές Μουφτήδες εκπροσώπησαν την Ελληνική Πολιτεία στις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν σε θέματα νομολογιακού ενδιαφέροντος, επίσης και στις συναντήσεις τους με υπουργούς, μουφτήδες, καθηγητές, ερευνητές, μελετητές και στοχαστές από 80 και πλέον μουσουλμανικές και μη μουσουλμανικές χώρες που έλαβαν μέρος στο εν λόγω Διεθνές Συνέδριο.


Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri ve Gümülcine Müftü Naibi Sayın Cihat Halil’in, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdel Fattah Al-Sisi’nin himayesinde, Kahire’de düzenlenen “Üçüncü Binyılda Fetva ve Eğilimler” konulu uluslararası konferansa katılımları.

Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri ve Gümülcine Müftü Naibi Sayın Cihat Halil, Mısır Arap Cumhuriyeti Baş Müftüsü Sayın Dr. Shewqi Allaam’ın konuğu olarak Dünya Müftüler Komitesi Genel Sekreterliği tarafından, 18-19 Ekim 2023 tarihleri ​​arasında Mısır’ın Kahire kentindeki Al Masah Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Üçüncü Binyılda Fetva ve Eğilimler” konulu Uluslararası Konferansa katıldılar.

Uluslararası Konferans boyunca, Sayın Müftü Naibleri, 80’den fazla Müslüman ve gayrimüslim ülkeden bakanlar, müftüler, profesörler, araştırmacılar, alimler ve düşünürlerin katıldığı, fıkhi konularla ilgili düzenlenen oturumlarda Yunan Devletini temsil etti.