Συνάντηση του Σοφολογιότατου Τοποτηρητή Μουφτή Ξάνθης κ. Νεζντέν Χεμσερή με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζή.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 05/09/2023, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συνάντηση του Σοφολογιότατου Τοποτηρητή Μουφτή Ξάνθης κ. Νεζντέν Χεμσερή με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γεώργιο Καλαντζή. Συζητήθηκαν σειρά θεμάτων σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τη Μουφτεία Ξάνθης, καθώς και η δρομολόγηση για την επίλυση τους.


Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri, Din İşleri Genel Sekreteri Sayın Georgios Kalantzis ile görüştü.

Bugün 05/09/2023, Milli Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı’nda Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri, Milli Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı, Din İşleri Genel Sekreteri Sayın Georgios Kalantzis ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Ksanti Müftülüğü’nü ilgilendiren meseleler ve bunların çözümleri ile ilgili konular konuşuldu.