Συνάντηση του Σοφολογιότατου Τοποτηρητή Μουφτή Ξάνθης κ. Νεζντέν Χεμσερή με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζή.

Πραγματοποιήθηκε στις 8/12/2022, ημέρα Πέμπτη, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εθιμοτυπική συνάντηση του Σοφολογιότατου Τοποτηρητή Μουφτή Ξάνθης κ. Νεζντέν Χεμσερή με τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Καλαντζή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τη Μουφτεία, καθώς και οι τρόποι επίλυσης των ζητημάτων.


Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri, Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Georgios Kalantzis ile görüştü.

Görüşme, 08/12/2022 Perşembe günü, Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nda, Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri ile Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Georgios Kalantzis arasında gerçekleştirildi. Görüşmede, Müftülüğü ilgilendiren meseleler ve bu meselelerle ilgili çözüm yolları konuşuldu.