Σήμερα 28 Οκτωβρίου 2023, ο Σοφολογιότατος Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας, για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.


Bugün 28 Ekim 2023, Ksanti Müftü Naibi Sayın Nezden Hemseri, 28 Ekim 1940 Milli Bayram yıldönümü münasebetiyle şehrimizde düzenlenen kutlamalara katıldı.